Kopalnia Wapienia Morawica - Grys 4-16

Kruszywa łamane budowlane

– grys 2/8mm (w systemie 2+)
– grys 2/16mm (w systemie 4)
– grys 4/16mm (w systemie 2+)
– grys 4/31,5mm (w systemie 2+)
– grys 16/31,5mm (w systemie 4)

W Kopalni Wapienia Morawica Spółka Akcyjna funkcjonują: System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 oraz Zakładowa Kontrola Produkcji w systemach 2+ i 4.