KAMIEŃ PRZEMYSŁOWY KRUSZYWA DROGOWE I BUDOWLANE MARMUR "MORAWICA" NAWOZY ROLNICZE

KOPALNIA WAPIENIA „MORAWICA: S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 0,998 MW umożliwiającej produkcję energii elektrycznej dla K.W Morawica S.A.”

 

Cel projektu: W ramach projektu Wnioskodawca planuje zakup oraz montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 0,998 MW. Będzie to nowa instalacja, która w oparciu o energię słoneczną będzie produkować na potrzeby Wnioskodawcy energię elektryczną.

 

Planowane efekty: osiągnięcie możliwości produkcji energii elektrycznej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE na poziomie 1 047,92 MWhe/rok do końca 2020 roku; uzyskanie dodatkowej zdolności wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na poziomie 0,998 MWe w roku 2019, wzrost zatrudnienia o 3 nowe etaty, szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o 836,24 ton równoważnika CO2, wybudowanie 1 szt. jednostki wytwarzania energii elektrycznej z OZE.

 

Wartość projektu: 4 920 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 157 537,25 PLN

 

 
 

W związku z zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 0,998 MW w miejscowości Morawica związanego z realizacją projekt w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia, Działania 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, projektu pt.: „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 0,998 MW umożliwiającej produkcję energii elektrycznej dla K.W. Morawica S.A.”; zawiadamiam o wynikach postępowania.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/2018 z dnia 04.12.2018 do Zamawiającego wpłynęły 2 oferty.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną w dniu 21.01.2019 r. przez firmę :

Projekt-Solartechnik Group Sp. z o.o.

ul. Południowa 11A,

97-216 Czerniewice

data wpływu oferty :21.01.2019 r.

Cena netto: 3 500 000,00

Oferta uzyskała 100 punktów.

 

 

Zapytanie Ofertowe dotyczące wymienionego wyżej projektu zostało zamieszczone na stronie Bazy Konkurencyjności

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1153407

W związku z realizacją w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia, Działania 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, projektu pt.:

„Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 0,998 MW umożliwiającej produkcję energii elektrycznej dla K.W. Morawica S.A.”

zostanie zrealizowany projekt dotyczący wykonania elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 0,998 w miejscowości Morawica na działkach o nr ewid. 130/4, 131/4, 132/4, 133/1, 134/1, 135/1, 136/1, 137/4, 137/5, 138/1, 139/1, 917/1, 917/2, 917/3, 917/4, 917/5, 916/104, 916/38, 916/39, 916/40, 916/41, 916/42, 916/43 obręb Morawica zgodnie z dokumentacją projektową.

Zapytanie Ofertowe dotyczące wymienionego wyżej projektu zostało zamieszczone na stronie Bazy Konkurencyjności

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1153407

Friday the 23rd. Network-Tech.

Informujemy, że na swoich stronach www stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information