KAMIEŃ PRZEMYSŁOWY KRUSZYWA DROGOWE I BUDOWLANE MARMUR "MORAWICA" NAWOZY ROLNICZE

Zarząd Kopalni Wapienia „Morawica” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Morawicy, zarejestrowanej w KRS pod nr 0000087397, działając na postawie art. 399 i art. 402 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 8 sierpnia 2020 r. godz. 9:00 w siedzibie spółki w Morawicy ul. Górnicza 42 (stołówka zakładowa)

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.

 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.

 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.

 5. Przyjęcie porządku obrad.

 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał:

  1. sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2019,

  2. sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019,

  3. sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019,

  4. wniosku dotyczącego zasad podziału zysku za rok 2019,

  5. udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019.

 7. Zmiany statutu.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

 9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

 10. Zamknięcie obrad.

 

Zmienia się treść art. 37 Statutu Spółki poprzez dodanie § 4 o treści następującej:

§ 4. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw bez pośrednictwa pomiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

 

Kopalnia Wapienia „Morawica” S.A. w Morawicy poszukuje pracowników na stanowisko: elektromontera

 

Kandydat powinien posiadać uprawnienia SEP (min. do 1 kV) w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

 

Kontakt do pracodawcy: nr tel. 41 3670215

Co to są pliki cookies?
Pod pojęciem pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio spersonalizować wyświetlaną stronę internetową. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Cel używania plików cookies
Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji konkretnego użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są także w celu tworzenia anonimowych elementów lub statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych. Umożliwia to ulepszanie struktury stron i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Pliki cookies mogą być również używane w celu zmiany wyglądu lub wersji strony, przechowywania danych sesyjnych, liczników, sond lub w celach reklamowych.

Jakie pliki cookies są używane?
Stosowane są dwa rodzaje plików cookies - sesyjne oraz stałe. Pliki sesyjne są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, do czasu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies pozostają natomiast na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach tych plików albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Czy pliki cookies zawierają dane osobowe?
Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym i są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Usuwanie plików cookies
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Należy jednak zwrócić uwagę, że ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Jak zmienić ustawienia plików cookies?

Zapytanie ofertowe zostało przeprowadzone w związku z realizacją projektu: „Zakup mobilnego dwupokładowego przesiewacza celem wdrożenia w Kopalnia Wapienia „Morawica" S.A. innowacyjności produktowej oraz procesowej z zakresu produkcji kruszyw.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 2 Konkurencyjna Gospodarka Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP

 

POSTĘPOWANIE NIE ZOSTAŁO ROZSTRZYGNIĘTE ZE WZGLĘDU NA BRAK OFERT W ZWIĄZKU Z TYM WKRÓTCE ZOSTANIE POWTÓRZONE.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone także na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1059080

W związku z realizacją w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 projektu:

Tytuł projektu: Zakup mobilnego dwupokładowego przesiewacza celem wdrożenia w Kopalnia Wapienia „Morawica" S.A. innowacyjności produktowej oraz procesowej z zakresu produkcji kruszyw.

Oś priorytetowa 2: Konkurencyjna gospodarka, Działanie 2.5. Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP

Zapraszamy do składania ofert na dostawę fabrycznie nowego mobilnego dwupokładowego przesiewacza.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone także na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1059080

Tuesday the 1st. Network-Tech.

Informujemy, że na swoich stronach www stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information