KAMIEŃ PRZEMYSŁOWY KRUSZYWA DROGOWE I BUDOWLANE MARMUR "MORAWICA" NAWOZY ROLNICZE

Zarząd Spółki pod nazwą Kopalnia Wapienia „Morawica” SA z siedzibą w Morawicy w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019, poz. 1798 z późn. zm.) wzywa wszystkich akcjonariuszy spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
    Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Górnicza 42, 26 – 026 Morawica, pokój 211 w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00 – 14:00 w terminie do 31 grudnia 2020r.  Moc obowiązująca dokumentów akcji wygasa z dniem 1 marca 2021r.

 

Kopalnia Wapienia „Morawica” S.A. zrealizowała zadanie prewencyjne: „Zakup defibrylatora AED w celu ratowania życia ludzkiego w razie zaistnienia nagłych problemów kardiologicznych takich jak zawał czy nagłe zatrzymanie krążenia” sfinansowane ze środków otrzymanych od PZU Życie S.A. na podstawie umowy prewencyjnej nr 6521/2019/PZUZ/21/Kraków z dnia 17.12.2019 r.

 

     Zarząd  Spółki pod nazwą Kopalnia Wapienia „Morawica” SA z siedzibą w Morawicy w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy – kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019, poz. 1798 z późn. zm.) wzywa wszystkich akcjonariuszy spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
    Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Górnicza 42, 26 – 026 Morawica, pokój 211 w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 800 – 1400 . w terminie do 31 grudnia 2020r.  Moc obowiązująca dokumentów akcji wygasa z dniem 1 marca 2021r.

 

Zarząd Kopalni Wapienia „Morawica” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Morawicy, zarejestrowanej w KRS pod nr 0000087397, działając na postawie art. 399 i art. 402 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 8 sierpnia 2020 r. godz. 9:00 w siedzibie spółki w Morawicy ul. Górnicza 42 (stołówka zakładowa)

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.

 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.

 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.

 5. Przyjęcie porządku obrad.

 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał:

  1. sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2019,

  2. sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019,

  3. sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019,

  4. wniosku dotyczącego zasad podziału zysku za rok 2019,

  5. udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019.

 7. Zmiany statutu.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

 9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

 10. Zamknięcie obrad.

 

Zmienia się treść art. 37 Statutu Spółki poprzez dodanie § 4 o treści następującej:

§ 4. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw bez pośrednictwa pomiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

 

Kopalnia Wapienia „Morawica” S.A. w Morawicy poszukuje pracowników na stanowisko: elektromontera

 

Kandydat powinien posiadać uprawnienia SEP (min. do 1 kV) w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

 

Kontakt do pracodawcy: nr tel. 41 3670215

Friday the 23rd. Network-Tech.

Informujemy, że na swoich stronach www stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information