KAMIEŃ PRZEMYSŁOWY KRUSZYWA DROGOWE I BUDOWLANE MARMUR "MORAWICA" NAWOZY ROLNICZE

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 1 z dnia 05-07-2017 r.

Zapytanie ofertowe zostało przeprowadzone w związku z realizacją projektu: „Zakup mobilnego dwupokładowego przesiewacza celem wdrożenia w Kopalnia Wapienia „Morawica" S.A. innowacyjności produktowej oraz procesowej z zakresu produkcji kruszyw.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa 2 Konkurencyjna Gospodarka
Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP

Najwyższą liczbę punktów uzyskała oferta złożona przez DOLTECH SP Z O.O. Ul. Buforowa 4D, 52-131 Wrocław (firma uzyskała 99,20 punktów).

Wyniki rozstrzygnięcia dostępne na stronie : https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1042469

W związku z realizacją w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 projektu:

Tytuł projektu: Zakup mobilnego dwupokładowego przesiewacza celem wdrożenia w Kopalnia Wapienia „Morawica" S.A. innowacyjności produktowej oraz procesowej z zakresu produkcji kruszyw.

Oś priorytetowa 2: Konkurencyjna gospodarka, Działanie 2.5. Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP zapraszamy do składania ofert na dostawę mobilnego dwupokładowego przesiewacza.

Ogłoszenie zostało zamieszczone także na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Thursday the 24th. Network-Tech.