KAMIEŃ PRZEMYSŁOWY KRUSZYWA DROGOWE I BUDOWLANE MARMUR "MORAWICA" NAWOZY ROLNICZE

Zarząd Kopalni Wapienia „Morawica” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Morawicy, zarejestrowanej w KRS pod nr 0000087397, działając na postawie art. 399 i art. 402 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 8 sierpnia 2020 r. godz. 9:00 w siedzibie spółki w Morawicy ul. Górnicza 42 (stołówka zakładowa)

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.

 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.

 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.

 5. Przyjęcie porządku obrad.

 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał:

  1. sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2019,

  2. sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019,

  3. sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019,

  4. wniosku dotyczącego zasad podziału zysku za rok 2019,

  5. udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019.

 7. Zmiany statutu.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

 9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

 10. Zamknięcie obrad.

 

Zmienia się treść art. 37 Statutu Spółki poprzez dodanie § 4 o treści następującej:

§ 4. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw bez pośrednictwa pomiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

 

Friday the 23rd. Network-Tech.

Informujemy, że na swoich stronach www stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information