KAMIEŃ PRZEMYSŁOWY KRUSZYWA DROGOWE I BUDOWLANE MARMUR "MORAWICA" NAWOZY ROLNICZE

W związku z realizacją w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 projektu:

Tytuł projektu: Zakup mobilnego dwupokładowego przesiewacza celem wdrożenia w Kopalnia Wapienia „Morawica" S.A. innowacyjności produktowej oraz procesowej z zakresu produkcji kruszyw.

Oś priorytetowa 2: Konkurencyjna gospodarka, Działanie 2.5. Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP zapraszamy do składania ofert na dostawę mobilnego dwupokładowego przesiewacza.

Ogłoszenie zostało zamieszczone także na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Thursday the 24th. Network-Tech.