KAMIEŃ PRZEMYSŁOWY KRUSZYWA DROGOWE I BUDOWLANE MARMUR "MORAWICA" NAWOZY ROLNICZE

 

Dotyczy rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr 1 z dnia 23-02-2018 r.

Zapytanie ofertowe zostało przeprowadzone w związku z realizacją projektu: „Zakup mobilnego dwupokładowego przesiewacza celem wdrożenia w Kopalnia Wapienia „Morawica" S.A. innowacyjności produktowej oraz procesowej z zakresu produkcji kruszyw.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 2 Konkurencyjna Gospodarka Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP

W ramach prowadzonego postępowania wyłoniony został dostawca, którym jest:

Powers Maszyny sp. z o.o.

ul. Poznańska 99, Czapury, 61-160 Poznań

Cena netto: 949 000,00 PLN

Data wpływu oferty: 26.03.2018

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone także na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1091437

W związku z realizacją w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 projektu:

 

Tytuł projektu: Zakup mobilnego dwupokładowego przesiewacza celem wdrożenia w Kopalnia Wapienia „Morawica" S.A. innowacyjności produktowej oraz procesowej z zakresu produkcji kruszyw.

 

Oś priorytetowa 2: Konkurencyjna gospodarka, Działanie 2.5. Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP

 

Zapraszamy do składania ofert na dostawę fabrycznie nowego mobilnego dwupokładowego przesiewacza.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone także na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1091437

Zapytanie ofertowe zostało przeprowadzone w związku z realizacją projektu: „Zakup mobilnego dwupokładowego przesiewacza celem wdrożenia w Kopalnia Wapienia „Morawica" S.A. innowacyjności produktowej oraz procesowej z zakresu produkcji kruszyw.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 2 Konkurencyjna Gospodarka Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP

 

POSTĘPOWANIE NIE ZOSTAŁO ROZSTRZYGNIĘTE ZE WZGLĘDU NA BRAK OFERT W ZWIĄZKU Z TYM WKRÓTCE ZOSTANIE POWTÓRZONE.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone także na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1059080

W związku z realizacją w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 projektu:

Tytuł projektu: Zakup mobilnego dwupokładowego przesiewacza celem wdrożenia w Kopalnia Wapienia „Morawica" S.A. innowacyjności produktowej oraz procesowej z zakresu produkcji kruszyw.

Oś priorytetowa 2: Konkurencyjna gospodarka, Działanie 2.5. Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP

Zapraszamy do składania ofert na dostawę fabrycznie nowego mobilnego dwupokładowego przesiewacza.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone także na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1059080

Kopalnia Wapienia "Morawica" Spółka Akcyjna informuje, że z przyczyn niezależnych od zamawiającego unieważnia zapytanie ofertowe z dnia 5 lipca 2017 r. dotyczące zakupu mobilnego dwupokładowego przesiewacza.

 

 

Ogłoszenie o unieważnieniu na stronie Bazy Konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Wednesday the 25th. Network-Tech.