KAMIEŃ PRZEMYSŁOWY KRUSZYWA DROGOWE I BUDOWLANE MARMUR "MORAWICA" NAWOZY ROLNICZE

Kopalnia Wapienia „Morawica” S.A. w Morawicy poszukuje pracowników na stanowisko: elektromontera

 

Kandydat powinien posiadać uprawnienia SEP (min. do 1 kV) w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

 

Kontakt do pracodawcy: nr tel. 41 3670215

W związku z zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 0,998 MW w miejscowości Morawica związanego z realizacją projekt w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia, Działania 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, projektu pt.: „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 0,998 MW umożliwiającej produkcję energii elektrycznej dla K.W. Morawica S.A.”; zawiadamiam o wynikach postępowania.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/2018 z dnia 04.12.2018 do Zamawiającego wpłynęły 2 oferty.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną w dniu 21.01.2019 r. przez firmę :

Projekt-Solartechnik Group Sp. z o.o.

ul. Południowa 11A,

97-216 Czerniewice

data wpływu oferty :21.01.2019 r.

Cena netto: 3 500 000,00

Oferta uzyskała 100 punktów.

 

 

Zapytanie Ofertowe dotyczące wymienionego wyżej projektu zostało zamieszczone na stronie Bazy Konkurencyjności

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1153407

W związku z realizacją w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia, Działania 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, projektu pt.:

„Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 0,998 MW umożliwiającej produkcję energii elektrycznej dla K.W. Morawica S.A.”

zostanie zrealizowany projekt dotyczący wykonania elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 0,998 w miejscowości Morawica na działkach o nr ewid. 130/4, 131/4, 132/4, 133/1, 134/1, 135/1, 136/1, 137/4, 137/5, 138/1, 139/1, 917/1, 917/2, 917/3, 917/4, 917/5, 916/104, 916/38, 916/39, 916/40, 916/41, 916/42, 916/43 obręb Morawica zgodnie z dokumentacją projektową.

Zapytanie Ofertowe dotyczące wymienionego wyżej projektu zostało zamieszczone na stronie Bazy Konkurencyjności

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1153407

Dotyczy rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr 1 z dnia 23-02-2018 r.

W związku z realizacją zadania pn. „Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020” nr naboru RPSW . 02.05.00.IZ ,00-26-030/16 w ramach projektu wprowadzono innowację produktową polegającą na wprowadzeniu do sprzedaży i stosowania nowych, dotąd nie spotykanych frakcji kamienia 10-80, 20-80, oraz grubych kamieni dekoracyjnych. Wprowadzono innowację procesową polegającą na odseparowaniu z urobku skalnego przed wstępnym kruszeniem na zakładach produkcyjnych wyrobów gotowych do sprzedaży. Uruchomiono produkcję wyrobów do odsiarczania spalin w instalacjach kotłów spalających paliwa stałe , oraz produkcję grubych kamieni dekoracyjnych na „mobilnym dwupokładowym przesiewaczu” w Zakładzie Produkcyjnym Morawica. Produkty te już znajdują się w ofercie i w cenniku wyrobów gotowych.

Co to są pliki cookies?
Pod pojęciem pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio spersonalizować wyświetlaną stronę internetową. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Cel używania plików cookies
Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji konkretnego użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są także w celu tworzenia anonimowych elementów lub statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych. Umożliwia to ulepszanie struktury stron i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Pliki cookies mogą być również używane w celu zmiany wyglądu lub wersji strony, przechowywania danych sesyjnych, liczników, sond lub w celach reklamowych.

Jakie pliki cookies są używane?
Stosowane są dwa rodzaje plików cookies - sesyjne oraz stałe. Pliki sesyjne są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, do czasu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies pozostają natomiast na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach tych plików albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Czy pliki cookies zawierają dane osobowe?
Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym i są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Usuwanie plików cookies
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Należy jednak zwrócić uwagę, że ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Jak zmienić ustawienia plików cookies?

Tuesday the 25th. Network-Tech.

Informujemy, że na swoich stronach www stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information