KAMIEŃ PRZEMYSŁOWY KRUSZYWA DROGOWE I BUDOWLANE MARMUR "MORAWICA" NAWOZY ROLNICZE
Deklaracja własności użytkowych
GRYS WĘGLANOWY 4 - 16 mm
Deklaracja własności użytkowych
GRYS WĘGLANOWY 2 - 16 mm
Deklaracja własności użytkowych
GRYS WĘGLANOWY 2 - 8 mm
Deklaracja własności użytkowych
GRYS WĘGLANOWY 16 - 31,5 mm
Deklaracja własności użytkowych
KRUSZYWO ŁAMANE d/D 4 - 31,5 mm
Deklaracja własności użytkowych
MIESZANKA d/D 0 - 63 mm
Deklaracja własności użytkowych
MIESZANKA d/D 0 - 31,5 mm
Deklaracja własności użytkowych
GRYS WĘGLANOWY 16 - 63 mm
Deklaracja własności użytkowych
TŁUCZEŃ 31,5 - 63 mm
   
  Deklaracja własności użytkowych
MIAŁ DO NAWIERZCHNI DROGOWYCH d/D 0 - 4 mm
 

Dysponujemy własnym laboratorium, gdzie na bieżąco sprawdzana jest jakość naszych wyrobów.

Bardzo dobra jakość kruszyw została również potwierdzona badaniami przeprowadzonymi min. przez :

- Instytut Badawczy Dróg i Mostów we Wrocławiu
- Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Betonów "CEBET " w Warszawie
- Katedrę Technologii Betonu i Prefabrykacji Politechniki świętokrzyskiej
- Generalną Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad.

Dysponujemy pozytywnymi orzeczeniami dla :

- Orzeczenie o jakości mieszanki kruszyw łamanych 0-31,5 mm
- Orzeczenie o jakości kruszywa mineraalnego 4-16 mm
- Wyniki analiz próbki nawozu wapiennego

Thursday the 22nd. Network-Tech.