KAMIEŃ PRZEMYSŁOWY KRUSZYWA DROGOWE I BUDOWLANE MARMUR "MORAWICA" NAWOZY ROLNICZE

Dysponujemy własnym laboratorium, gdzie na bieżąco sprawdzana jest jakość naszych wyrobów.

Bardzo dobra jakość kruszyw została również potwierdzona badaniami przeprowadzonymi min. przez :

- Instytut Badawczy Dróg i Mostów we Wrocławiu
- Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Betonów "CEBET " w Warszawie
- Katedrę Technologii Betonu i Prefabrykacji Politechniki świętokrzyskiej
- Generalną Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad.

Dysponujemy pozytywnymi orzeczeniami dla :

- Orzeczenie o jakości mieszanki kruszyw łamanych 0-31,5 mm
- Orzeczenie o jakości kruszywa mineraalnego 4-16 mm
- Wyniki analiz próbki nawozu wapiennego

Wednesday the 25th. Network-Tech.